75 نکته برای تدریس خوب

75 نکته برای اینکه یک کلاس درس خوبی داشته باشیم|دانش آموزان دات کام

75 نکته برای اینکه یک کلاس درس خوبی داشته باشیم|دانش آموزان دات کام

چند نکته برای شروع کلاس درس، ادامه ی جریان درس و درنهایت پایان دادن جریان تدریس|چگونه یک تدریس کارامد داشته باشیم

مشاهده مطلب