دست ورزی

رشد مهارتهای دستی برای کودکان و دانش آموزان پایه اول دبستان|دانش آموزان دات کام

رشد مهارتهای دستی برای کودکان و دانش آموزان پایه اول دبستان|دانش آموزان دات کام

رشد مهارتهای دستی، کودک را برای نوشتن و هماهنگی چشم و دست و تمرکز بیشتر در کار های دستی و طراحی و در نهایت محاسبه و.. آماده می کند.

مشاهده مطلب