مطالب تخصصی معلمان و مدیران

نرم افزارهای مفید و ضرروری برای تولید محتوای الکترونیکی

نرم افزارهای مفید و ضرروری برای تولید محتوای الکترونیکی

نمونه کار تولید محتوای الکترونیکی نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی ثبت نام جشنواره تولید محتوای الکترونیکی تولید محتوای الکترونیکی چیست؟ تولید محتوای الکترونیکی روش تولید محتوای آموزشی دانلود نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی آموزش تولید محتوای الکترونیکی   تولید محتوای آموزشی - تعاملی

ادامه مطلب
75 نکته برای اینکه یک کلاس درس خوبی داشته باشیم|دانش آموزان دات کام

75 نکته برای اینکه یک کلاس درس خوبی داشته باشیم|دانش آموزان دات کام

چند نکته برای شروع کلاس درس، ادامه ی جریان درس و درنهایت پایان دادن جریان تدریس|چگونه یک تدریس کارامد داشته باشیم

ادامه مطلب
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و اهمیت آن چیست|دانش آموزان دات کام

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و اهمیت آن چیست|دانش آموزان دات کام

سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان علی اکبر سیف

ادامه مطلب
بهترین تعریف علمی از یادگیری و معرفی انواع یادگیری و همچنین تمامی عوامل موثر بر یادگیری- دانش آموزان دات کام

بهترین تعریف علمی از یادگیری و معرفی انواع یادگیری و همچنین تمامی عوامل موثر بر یادگیری- دانش آموزان دات کام

یادگیری چیست|انواع یادگیری کدام اند|مفاهیم مطرح شده در یادگیری کدام اند|چه تفاوتی بین یادگیری و عملکرد وجود دارد|چه عواملی بر یادگیری تاثیر گذارند

ادامه مطلب
مهم ترین وظایف مدیران مدرسه برای موفق شدن|دانش آموزان دات کام

مهم ترین وظایف مدیران مدرسه برای موفق شدن|دانش آموزان دات کام

شرح وظیفه ی مدیران مدارس ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان-مدیر چه کارهایی را باید انجام دهد و چه کارهایی را نباید انجام دهد(باید ها و نباید های مدیر)؟

ادامه مطلب