مقالات و مطالب خواندنی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و اهمیت آن چیست|دانش آموزان دات کام

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و اهمیت آن چیست|دانش آموزان دات کام

سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان علی اکبر سیف

ادامه مطلب
بهترین تعریف علمی از یادگیری و معرفی انواع یادگیری و همچنین تمامی عوامل موثر بر یادگیری- دانش آموزان دات کام

بهترین تعریف علمی از یادگیری و معرفی انواع یادگیری و همچنین تمامی عوامل موثر بر یادگیری- دانش آموزان دات کام

یادگیری چیست|انواع یادگیری کدام اند|مفاهیم مطرح شده در یادگیری کدام اند|چه تفاوتی بین یادگیری و عملکرد وجود دارد|چه عواملی بر یادگیری تاثیر گذارند

ادامه مطلب
نقش پررنگ خوردن صبحانه در فرایند یادگیری دانش آموزان و یادهی معلمان|دانش آموزان دات کام

نقش پررنگ خوردن صبحانه در فرایند یادگیری دانش آموزان و یادهی معلمان|دانش آموزان دات کام

آیا واقعاً لزومی داره که معلمان و دانش آموزان صبحانه بخورند؟اصلاً صبحانه باعث افزایش قدت ذهنی کودکان میشه یا موجب کاهش آن؟!چرا آنهایی که صبحانه نمیخورند،بازهم پا به پای دانش آموزانی که صبحانه نمیخورند،همراه میشوند؟

ادامه مطلب
مهم ترین وظایف مدیران مدرسه برای موفق شدن|دانش آموزان دات کام

مهم ترین وظایف مدیران مدرسه برای موفق شدن|دانش آموزان دات کام

شرح وظیفه ی مدیران مدارس ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان-مدیر چه کارهایی را باید انجام دهد و چه کارهایی را نباید انجام دهد(باید ها و نباید های مدیر)؟

ادامه مطلب